Gedetailleerde restauraties met aandacht voor het origineel

A-Z Art - RestauratiesSchakel voor alle restauraties van kunstwerken in Kortrijk A-Z Art in en kies voor loepzuiver vakmanschap met oog voor het origineel.

Minutieus werk

Bij de restauratie van een kunstwerken vertrekken we liefst van werken die in goede staat zijn. Onze restaurateur kan hier waar nodig de oxidatie weghalen, ontzuren, een scheur dichten of een werk deskundig reinigen. Onze restaurateurs werken in overeenstemming met de richtlijnen van erkende instituten en zijn ook actief bezig met conservatie en restauratie van museumstukken. Wens je graag meer informatie over wat dit voor jouw kunstwerk kan betekenen? Neem dan zeker contact op.

Kennis van kunst

Om een kunstwerk professioneel te restaureren en het origineel te benaderen is een grondige kennis van kunststromingen en iconografie nodig. Enkel op die manier kan je waarheidsgetrouwe restauraties doen. Studie-, documentatie- en opzoekingswerk vormen dan ook een groot deel van de opdracht en bepalen in belangrijke mate het welslagen van het project. Het restaureren van kunstwerken is een heel specifiek vakdomein waarin enkel de allerbeste restaurateurs internationaal aan de slag kunnen.